FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy do konkursu mogę zgłosić więcej niż jedną pracę?

Nie. Do konkursu artysta zgłasza jedną, oryginalną i wykonaną przez siebie pracę, choć może składać się ona z kilku elementów.

2. Czy mogę zgłosić się do konkursu, jeśli brałam/brałem w nim udział w poprzednim roku?

Tak, pod warunkiem, że nie jesteś laureatem poprzednich edycji, studiujesz kierunek artystyczny na polskiej uczelni i masz status studenta. Możesz się zgłosić, jeśli byłaś/byłeś finalistką/finalistą poprzednich edycji konkursu.

3. Czy muszę mieć obywatelstwo polskie?

Nie jest to obowiązkowe. Musisz studiować na polskiej uczelni.

4. Czy muszę studiować na polskiej uczelni?

Tak. Musisz posiadać aktualny status studenta kierunku artystycznego polskiej uczelni.

5. Czy mogę zgłosić pracę będącą częścią cyklu?

Tak, możesz zgłosić cykl lub jego część, pod warunkiem, że nie przekraczasz regulaminowych wymiarów opisanych w punkcie 5 Regulaminu Konkursu. Poprzez cykl rozumiemy poliptyk – w przypadku malarstwa czy grafiki, lub serię maksymalnie 10 prac – w przypadku fotografii. Artystyczna organizacja cyklu/serii zależy od artysty.

6. Co mam zrobić, jeśli mam niepodstemplowaną legitymację studencką?

Należy przesłać skan legitymacji w zgłoszeniu konkursowym, a następnie udać się do dziekanatu w celu podbicia legitymacji. Skan podbitej legitymacji należy przesłać w ciągu 7 dni e-mailem na adres Fundacji APH: konkurs@fundacjaaph.pl.

7. W poprzednim roku znalazłam/znalazłem się w gronie finalistów, lecz nie zostałam/zostałem laureatem. Czy mogę zgłosić się ponownie?

Tak, możesz zgłosić się ponownie do konkursu, jeśli jesteś nadal studentem IV lub V roku kierunku artystycznego polskiej uczelni. Nie możesz zgłosić się ponownie, jeśli zostałeś/zostałaś laureatem/laureatką jednej z nagród.

8. Zgłaszam na konkurs swój dyplom. Czy mogę go odebrać z wystawy podczas jej trwania?

Niestety nie. Praca zgłoszona do konkursu musi pozostać na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do końca ekspozycji.

9. Czy na konkurs mogę zgłosić pracę podwójnego autorstwa?

Nie, do konkursu artysta zgłasza jedną, oryginalną i wykonaną przez siebie pracę. Jeśli Twoja praca składa się z wielu różnych elementów (zdjęcia, muzyka, wideo itp.) każdy z nich musi być Twoją własnością w prawnym rozumieniu tego znaczenia – musisz mieć prawa autorskie do każdego elementu składowego Twojej pracy.

10. Pracuję w duecie/kolektywie. Czy możemy zgłosić się do konkursu jako grupa?

Nie – do konkursu każde z Was może zgłosić się osobno, z samodzielnie wykonaną pracą.

11. Moja zgłoszona praca fotograficzna zakwalifikowana została do finału konkursu i będzie eksponowana na wystawie finałowej. Kto ponosi koszty produkcji takiej pracy na wystawę finałową?

Wszelkie koszty produkcji pracy konkursowej i jej oprawy (np. pracy fotograficznej) ponosi artysta.

12. Zostałam/zostałem laureatką/laureatem i moja praca przechodzi do kolekcji ERGO Hestii. Czy mogę ją powielać, dystrybuować i sprzedawać?

Nie. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, laureat otrzymuje nagrodę a praca przechodzi do kolekcji ERGO Hestii. Prace laureatów prezentowane są później na wystawach organizowanych przez Fundację APH. Artysta może pracę wypożyczać po złożeniu takiej prośby do Fundacji.

13. Nie umiem wypełnić formularza zgłoszeń. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z nami drogą e-mailową pod adresem: konkurs@fundacjaaph.pl lub zadzwoń do nas: 22 841 09 94 – telefon Fundacji działa w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00.

14. Nie wiem, w jakiej kategorii zgłosić swoją pracę.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci.

15. Studiowałam/studiowałem na polskiej uczelni, ale kontynuuję studia za granicą. Czy mogę się zgłosić do konkursu?

Do konkursu mogą się zgłaszać wyłącznie artyści, którzy mają aktualny status studenta polskiej uczelni.

16. Studiuję na Akademii Muzycznej. Czy mogę zgłosić się do konkursu?

Tak, Akademia Muzyczna to również uczelnia artystyczna. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pracy z zakresu szeroko rozumianych sztuk wizualnych, także połączonych z muzyką – nie może być to jednak sam utwór muzyczny.

17. Czy zgłoszenie do konkursu jest płatne?

Nie. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

18. Co zrobić, jeżeli nie posiadam konta na Instagramie?

Nie podajesz żadnego instagramowego linka w swoim zgłoszeniu.

19. Czy pracę konkursową muszę dostarczyć do Warszawy we własnym zakresie?

Tak, to artysta przygotowuje pracę do transportu i dostarcza ją we wskazane miejsce.

20. Czy mogę uczestniczyć w montażu wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej?

Montażem zajmują się pracownicy Fundacji i Muzeum. Wszystkie kwestie związane z ekspozycją pracy, ustalane są z artystami przed montażem. W kwestiach indywidualnych skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

21. Czy na galę finałową mogę zabrać rodzinę i znajomych?

Oczywiście, wstęp na galę finałową jest otwarty dla wszystkich.

22. Czy zdjęcia portretowe robione podczas wystawy finałowej mogę potem wykorzystać?

Tak, ale z uwzględnieniem autora fotografii w podpisie.

23. Czy jako finalista konkursu mogę proponować Fundacji wystawy oraz informować o projektach, w których biorę udział?

Tak – zachęcamy do tego. Fundacja APH ma na celu promowanie twórczości zarówno laureatów, jak i finalistów konkursu.

24. Czy w przypadku pracy wideo i fotografii potrzebna jest zgoda osób, których wizerunek i wypowiedź wykorzystuję?

Tak. Autor załącza do pracy oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku przez wszystkie te osoby.

25. Chcę zgłosić serię prac, których liczba przekracza regulaminowe wymogi konkursu. Czy muszę dostosować się do wytycznych regulaminu?

Tak. Liczba prac w cyklu lub serii musi zgadzać się z zapisami Regulaminu Konkursu (patrz – punkt 5 Regulaminu).

26. Nie chcę opatrywać swojego zgłoszenia żadnym opisem zgłaszanej pracy, ponieważ nie używam tekstu pisanego w odniesieniu do swojej twórczości. Czy takie zgłoszenie zostanie uznane?

Tak, o formacie opisu decyduje artysta.

27. Ile stracę punktów, jeśli w prezentacji finałowej zdarzy mi się pominąć kilka z planowanych elementów?

Prezentacja finalistów przed członkami jury nie jest punktowana.

28. W jakim trybie mogę odebrać swoją pracę po wystawie finałowej?

Tryb ten szczegółowo opisuje Regulamin Konkursu w punkcie 7, podpunkt k.

Proszę, przywróć mnie do pionu.