Przyjmowanie prac konkursowych zostało zakończone.