Organizator

Organizatorem Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Fundatorem Fundacji jest ERGO Hestia - Towarzystwo Ubezpieczeniowe działające w Polsce od 1991 roku. Za swoją działalność w obszarze ubezpieczeń otrzymało wiele prestiżowych nagród (m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla najlepszej, najbardziej innowacyjnej instytucji finansowej w Polsce, godło promocyjne „Teraz Polska”, tytuł „Najlepszego prezesa firmy ubezpieczeniowej III RP” dla Piotra Śliwickiego, tytuł „Najlepszej firmy ubezpieczeniowej III RP”).

Od początku swojej działalności ubezpieczeniowej ERGO Hestia pamięta o społecznych powinnościach biznesu. Działa na polu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wspiera wartościową kulturę, prowadzi autorskie projekty w zakresie rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo.

Jednym z przedsięwzięć w obszarze kultury, zainicjowanym przez Prezesa Piotra Śliwickiego, jest konkurs Artystyczna Podróż Hestii realizowany od 2002 roku. W listopadzie 2009 roku właśnie za ten projekt ERGO Hestia otrzymała nagrodę w konkursie „Sztuka cenniejsza niż złoto”, organizowanym przez Fundację Commitment to Europe arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Partnerzy medialni

Polityka KMAG TVP-Kultura Szum NN6T LYNX Artinfo Rynek i sztuka Warsawholic